Tapahtumat, hankkeet, kehittäminen

Ikäystävällisen elinympäristön kehittäminen ja hyvien osallistumismahdollisuuksien luominen iäkkäille on Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen keskeinen tavoite. Yhdistys järjestää kulttuuri- ja virkistystapahtumia, kehittää ikäystävällisiä asumisratkaisuja, hyviä käytäntöjä ikäihmisten osallisuuden tukemiseen ja tukee ikäihmisille suunnattua sosiokulttuurista toimintaa. Yhteistyötä ja kehittämishankkeita tehdään alan yhdistysten, Tampereen kaupungin ja tutkimushankkeiden kanssa.

Yhdistys järjestää eri puolilla kaupunkia ikäihmisille suunnattuja kulttuuri- ja virkistystapahtumia. Vuonna 2017 toteutettiin musiikki- ja teatteriesityksiä, tansseja, ohjattua liikuntaa ja hyvinvointiaiheisia luentoja, joiden sisältöjä suunniteltiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Tulevista tapahtumista tiedotetaan Kaukaharjukeskuksen, Keinupuistokeskuksen ja Kuuselakeskuksen tapahtumakalenterissa.

 

Ikäystävällinen Hervannan palvelualue

Hervannan asuinaluetta kehitettiin ikäystävälliseksi asumisen ja osallisuuden näkökulmasta vuosina 2015–2017. Ikääntyneiden määrä alueella kasvaa lähivuosina voimakkaasti, sillä rakentamisen aikaan Hervantaan muuttaneista moni asuu edelleen alueella. Kehittämisen aiheita olivat asuinympäristön ja asumisen ratkaisuihin sekä ikääntyneiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Tavoitteena oli kiinnittää huomio aktiivisena vanhenemiseen ja ikäystävällisten ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen.

Kehittämisessä olivat mukana Tampereen kaupungin eri hallinnonalojen lisäksi ikääntyneitä asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä. Hanke oli ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 ja Tampereen kaupunkistrategian toteutukseen. Hanketta rahoittivat ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki, Tampereen Kotilinnasäätiö sr ja hanketta koordinoinut Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry.
Ikäystävällinen Hervanta -hankkeen raportti

 

Likioma

Likioma-projekti rakensi Härmälän kaupunginosaan toimintamallia, joka tukee eri toimijoiden verkostoitumista, luo ikäihmisille uusia osallistumismahdollisuuksia, arjen kohtaamispaikkoja ja tuo hyvinvointiteknologiaa lähemmäksi asukkaiden arkea. Tampereen Kaupunkilähetys ry:n ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n yhteisprojekti oli osa valtakunnallista Eloisa ikä -ohjelmaa (2013–2016).

 

Yhteistyö tutkimus- ja kehittämishankkeiden kanssa

Ketterä kaupunki on Suomen Akatemian vuosina 2016–2019 rahoittama strategisen tutkimuksen hanke, joka tuottaa uusia asumisen ja täydennysrakentamisen ratkaisuja ja niihin tarvittavia vuorovaikutusmalleja. Sosiaalinen monimuotoisuus-osahankkeessa kaupunkia tutkitaan heikoimmassa asemassa olevien asukasryhmien, kuten ikääntyneen väestön, näkökulmasta ja kehitetään heidän arkeaan tukevia asumisen ja palvelun käytäntöjä. Yhteistyössä Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen kanssa osahankkeen tutkijat kartoittavat ikäihmisten kokemusta fyysisestä ja sosiaalisesta saavutettavuudesta elinympäristössä ja osallistuvat uudenlaisen palvelukorttelin sosiaalisen ja fyysisen ympäristön ideointiin. Ketterä kaupunki -tutkimuskonsortiossa on mukana Tampereen yliopisto, VTT, Suomen ympäristökeskus ja Tampereen teknillinen yliopisto.

 

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus on Suomen Akatemian vuosina 2015–2017 rahoittama hanke, joka arvioi ja kokeilee uuden sukupolven palvelurobotteja osana vanhuspalvelujen tuotantoa ja kehittämistä. Hankkeessa tutkitaan, miten palvelurobotiikka mahdollistaa eettisesti kehitettävien hyvinvointipalvelujen uudistumista. Yhteistyö Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen kanssa liittyy etäläsnäolorobotin käytön kokeiluun kolmen palvelukeskuksen asunnoissa ja palvelutiloissa. Kokeilun tavoitteena on oppia etäläsnäolorobotin käyttötavoista ja kerätä kokemuksia ikäihmisiltä. Aalto-yliopiston koordinoimassa Rose-konsortiossa on mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Laurea AMK, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja VTT.

 

Toivo-yhteisötaide

Toivo-yhteisötaideprojektissa iäkkäät ihmiset toteuttavat musikaalituotannon yhdessä Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n yhteisötaiteilijan kanssa. Vanhuspalveluyhdistyksen tuki kohdistuu musikaalin näyttämötekniikkaan.

https://www.agilecities.fi/2017/10/23/palveluiden-yhteiskehittamista-ja-toivo-musikaalia-tampereen-lahitoreilla/